Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Πως το κάνει;;;

Απίστευτος τρόπος σκυροδέτησης στην Αφρική!!!!

Ειδικές περιπτώσεις σκυροδεμάτων και διαστρώσεων

Στα ακόλουθα ειδικά σκυροδέματα και ειδικές διαστρώσεις εφαρμόζονται οι επιμέρους διατάξεις των παραγράφων αυτού του κανονισμού. Τα ειδικά αυτά σκυροδέματα και διαστρώσεις είναι:

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού δίνονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Νόμος του Hooke

Αν μια ράβδος μήκους l και διατομής F υποβληθεί σε εφελκυστική δύναμη P, τότε η επιμήκυνση Δl που υφίσταται είναι ανάλογη της P και του l και αντιστρόφως ανάλογη της F και μιας σταθεράς E που εξαρτάται από το είδος του υλικού της ράβδου, προσδιορίζεται πειραματικά και ονομάζεται μέτρο ελαστικότητας E.

Απλές Καταπονήσεις Φορέα

Οι απλές καταπονήσεις ενός φορέα είναι:
  • Εφελυκσμός ή θλίψη
  • Διάτμηση
  • Στρέψη
  • Κάμψη
  • Λυγισμός